Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel durum nelerdir?

  1) Bir yıl veya daha fazla süreyle kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm  olmamak,

  2)  Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından affa uğramış olsa bile mahkûm olmamak,

  3)  Güvenlik soruşturması olumlu olmak. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.

  Çalışma izni Madde 11¬ (Değişik birinci fıkra: 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

  (Mülga üçüncü fıkra: 29/3/2011¬6215/2 md.) (Değişik dördüncü fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir. (Mülga beşinci fıkra: 29/3/2011¬6215/2 md.) (Ek fıkra : 2/1/2017 – KHK – 680/70 md.) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar.

  AÇIKLAMA :
  Haklarında mahkeme işlemi olanların öncelikle Mega KIZILAY Güvenlik Eğitim İdare’ye danışmaları tavsiye edilir.

 • Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek için Yaşın Önemi nedir?

  Kursiyer olmak için yaşta  üst sınır kesinlikle yoktur Lakin  SİLAHSIZ Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için en az 18 yaşını ay ve gün olarak bitirmiş 19 yaşından gün almış olmak gerekir, SİLAHLI Güvenlik Görevlisi olabilmek için en az  21 yaşını ay ve gün olarak bitirmiş   22 yaşından gün almış olmak gerekmektedir. Yaş mevzusunu eğitim kurumuna danışıp netleştirmek önemlidir.
 • Yaş veya tahsilden dolayı silahsız aldığım kimliğimi silahlıya çevirmek istiyorum. Eğitim Kurumu Fark eder mi?

  Fark etmez! Silah dersini istediğiniz ilden  ve istediğniz eğitim kurumundan alabilirsiniz!
 • Özel Güvenlik Görevlisi Olabilme Eğitim Şartı Nedir?

  En az ortaokul ( 8 yıllık ilköğretim) mezunu olanlar, Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olabilir . En az lise mezunu olanlar,  silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olabilir. Lise , önlisans, lisans mezunları istekleri doğrultusunda silahsız veya silahlı kursa katılabilirler!
 • Silahsız ÖGG Kimliğim var, Silahlıya Çevirmek için Yapılması gereken husus nelerdir?

  3 Günlük 20 ders saatlik proğramına uygun Sadece silah bilgisi ve atış dersi eğitimi almanız,  25 soruluk yazılı ve 5 mermi atışlık uygulamalı sınavda başarı ortalamasını yakalamanız gerekir.
 • ÖGG Silahsız kimliğimi silahlıya çevirirken yeni beş yıllık süremi veriliyor ?

  Hayır yeni beş yıllık süre verilmez. Silahsız kimlikte yazılı  geçerlilik süresi tarihi değişmeden  silahlı kimliğe  yazılır. ÖGG Kimliğin sadece statüsü değişmiş olacaktır.
 • Özel Güvenlik Eğitimine kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

  • 1 Adet nüfus cüzdan fotokopisi
  • 1 Adet diploma fotokopisi
  • 6 Adet vesikalık fotoğraf
  • 1 Adet sağlık raporu aslı 

 • Sağlık Raporu almada hangi bölümlerde muayene olunması zorunludur ?

  SİLAHLI GÜVENLİK ADAYLARINDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI

  (DEVLET HASTANESİNDEN ALINMASI GEREKİR)

  Psikiyatri : Psikiyatrik bir durum veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol , uyuşturucu bağımlılığı olmamak gerekir.

  Nöroloji : Güvenlik görevini engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak gerekir

  Göz :  İleri görme kusuru veya Körlük durumu olmamak. Göz bozukluğu Doktor müsadesi  oranında gözlüklü olabilir.

  Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Güvenlik görevine engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak grekir

  Ortopedi : Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olmamak gerekir.

  SİLAHSIZ  GÜVENLİK ADAYLARINDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI

  (ÖZEL TIP MERKEZİNDEN ALINABİLİR)

  a. Psikiyatri :Psikiyatrik bir durum veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol , uyuşturucu bağımlılığı olmamak gerekir.

  b. Nöroloji :Güvenlik görevini engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak gerekir
   
  c. Göz : İleri görme kusuru veya Körlük durumu olmamak. Göz bozukluğu Doktor müsadesi  oranında gözlüklü olabilir.
   
  d. Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak

 • Boy ve kilo ile ilgili şartlar nelerdir?

  Kursiyer olmak için Boy ve Kilo ile ilgili herhangi bir husus yoktur. Boy Kilo mevzusu iş başvurusunda dikkate alınabilmektedir.
 • Askerlik yapma şartı var mıdır?

  Askerlik şartı yoktur. Askerlik yapmamış olsanız bile güvenlik kursuna katılıp sertifika ve müteakiben ÖGG kimlik kartı alabilirsiniz.
 • Temel eğitimde başarılı olma puanı kaçtır ?

  Temel eğitimin yazılı sınavında; SİLAHSIZ Kursu katılanlar  100 sorudan oluşan  her biri 1 puan olan test usulu   sınavda  başarılı olabilmek için en az 60 soru doğru cevap vermek gerekmektedir , SİLAHLI Kurs görenler silah dersi dışındaki  diğer derslerden her biri 1 puan olan test usulü  100 sorudan en az 50 adedi doğru bilmesi  gerekir.Ayrıca test usulü sınavda her biri 2 puan olan 25 silah Bilgisi ve Atış Dersi sorularından 50 puan alması şartı ile her biri 10 puan olan 5 mermilik Silah Uygulamalı atış  Sınavının 5 adet atışından 50 puan olan toplam 100 puandan en az 50 almak kaydıyla genel  sınavın toplam  puanı olan 200 puandan en az 120 puan almak ve ikiye bölünerek aritmetik ortalamanın en az 60 olaması gerekir.
 • Sınavda başarısız olursam sonraki süreç nasıl olmaktadır?

  Sınavdan Başarısız olma durumunda  tekrar gireceğiniz  sınavlar için  polis akademisi hesabına yatan sınav ücretini yatırmak kaydıyla sınavlara gireceksiniz.

  Eğitim süreniz Tamamlandığında takip eden dört sınav hakkını elde etmiş  oluyorsunuz. Başarısız olduğunuz takdirde üç sınav hakkınız daha vardır. Sınava katılıp katılmama durumunuzda da haklarınızı kullanmış oluyorsunuz. Girmediğiniz sınav için hak tekrar verilmez.

 • Kurs eğitim atışı ne zaman ve kaç mermi ile yapılır ?

  20 ders saatlik silah eğitimine müteakip  özel atış  poligonunda yapılan atıştır. Atış öğretmenleri nezaretinde 25 mermi ile öğretici atış  yapılır. En az 15 merminin hedefte olması şartı ile eğitim atışı tamamlanır!
 • Sınav yerlerini nasıl öğrenebiliriz?

  Sınav tarihine 15-20 gün kala EGM özel güvenlik dairesi web sayfasından veya Emniyetin eğitim kurumunuza liste teslimine müteakip eğitim kurumundan öğrenebilirsiniz. Eğitim kurumu sınava bir hafta kala ”SINAV GİRİŞ BELGESİ”ni dağıtmaya başlar , en geç sınava bir gün öncesi belgenizi almak zorundasınız.!
 • Başka ilde kurs görüp ikamet ettiğim ilde Kimlik müracaatı yapabilirmiyim?

  Sertifika almak için kursu istediğiniz ilde alabilirsiniz, lakin ÖGG kimlik müracaatını Nufüs Kayıt Sisteminde kayıtlı olduğunuz ilde yapmanız gerekecektir.
 • Kimlik kartı müracaatında Güvenlik Soruşturması ne kadar sürmektedir?

  ANKARA’ da Güvenlik soruşturmaları maalesef 2 ve 3 ayı bulmaktadır. Diğer illerde farklı olabilmekte bazen süre kısa sürmektedir.
 • İşe gittiğim için Kursa devam etmek zorunda mıyım ?

  Özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine mazeretli /mazeretsiz devam zorunluluğu vardır.  Mazeretini belgelemeyen  bulunmaksızın her dersin % 10’undan fazlasına devam etmeyenler ile  Silah dersi ayrı olmak kaydıyla  diğer tüm derslerde  genel toplamda %10 devamsızlık oluşursa, başarısız sayılır.
 • Eğitim aldığımız kurs yeri ayrıca iş bulmak zorunda mı?

  5188 Sayılı kanun ve yönetmeliğine uygun çıkarılmış birleştirilmiş genelgeye istinaden  Eğitim kurumlarının iş garantisi vermesi hem yasaklanmıştır. Vaadde bulunan yerler gerçeğe aykırıdır.
 • Beş Yıllık ÖGG kimlik kartı süre sonunda ne yapılması gerekir?

  Bir yıl kala içerisine girilince kanun gereği yenileme eğitimine katılabilirsiniz lakin 2016 yılı başından itibaren son düzenleme gereği girdiğiniz sınav günü itibari ile 5 yıllık süre başlayacağı için mümkünse gitmek istediğiniz eğitim kurumumuza danışarak mağduriyet yaşamayacağınız en yakın sınava girilmesi uygun olacaktır.  Kimlik geçerlilik  süresi geçenlerin kimliği yetkisiz durumuz düşmüş olur onlarda  yenileme eğitimi almaları gerekir.
 • Özel Güvenlik Kursu ile ÖGG kimlik alma süresince maliyet ne kadardır?

  SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK MALİYETİ:

  1. Kurs ücreti : Kurs fiyatları iller arası ve eğitim kurumlarına ve  şartlarına göre değişiklik gösterir.

  Ankara’da silahlı kurslar 500-550 TL arasında olup değişiklik gösterebilir. Güvenirlik açısından yüz yüze görüşmek ve kurs yerini görmek önemlidir!

  2. Poligon ücreti : 2015 yılı itibari ile 80-100 TL arasındaki  poligon masrafı kurs ücreti içerisine dahil edilmiştir. Ayrıca talep edilip edilmediğini teyit ediniz!

  3. Sınav ücreti : 60 TL olarak , Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara/Gölbaşı Şubesi hesabına   Eğitim kurumunun size vereceği İBAN numarasına,  tarafınızdan yatırılarak dekontun okunaklı bir sureti, sınav tarihinden en geç 40-45 GÜN ÖNCE  veya eğitim kurumunuzun size belirttiği tarihe kadar kurs yerine teslim  ediniz. 3 TL ilave banka işlem ücreti almaktadır.

  4. Kimlik harcı : 2018 yılı içerisinde sınavı kazanıp Sertifikayı eğitim kurumundan aldıktan sonra Ankara’da Ulus veraset ve Harçlar Vergi Dairesine 595,43 TL. Kimlik Harcı yatacaktır.Vezne Alındı Makbuzu alınacaktır.

  5. Sağlık raporu : Kurs başlama öncesi Silahlı Güvenlik kursuna dahil olacaklar Devlet hastanesinden 200 TL karşılığı ”Silahlı özel güvenlik olur , Silah taşımasında sakınca yoktur” raporu almak zorundadır.

  6. ÖGG Kimlik Müracaat Dosya  hazırlığı : Eğitim kurumumuzun web sayfası ve bizlerden destek alacaksınız.

  6. ÖGG Kimlik kartı Ücreti: (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının, T. Vakıflar Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi ¬ IBAN – TR¬58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL yatırılacak dekontu müracaat dosyasına eklenecektir.

  SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK MALİYETİ:

  1. Kurs ücreti :

  Kurs fiyatları iller arası ve eğitim kurumlarına ve  şartlarına göre değişiklik gösterir.

  Ankara’da silahlı kurslar 300-350 TL arasında olup değişiklik gösterebilir. Güvenirlik açısından yüz yüze görüşmek ve kurs yerini görmek önemlidir!

  2. Sınav ücreti : 40 TL olarak , Polis Akademisi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara/Gölbaşı Şubesi hesabına   Eğitim kurumunun size vereceği İBAN numarasına,  tarafınızdan yatırılarak dekontun okunaklı bir sureti, sınav tarihinden en geç 40-45 GÜN ÖNCE  veya eğitim kurumunuzun size belirttiği tarihe kadar kurs yerine teslim  ediniz. 3 TL ilave banka işlem ücreti almaktadır.

  3. Kimlik harcı : 2018 yılı içerisinde sınavı kazanıp Sertifikayı eğitim kurumundan aldıktan sonra Ankara’da Ulus veraset ve Harçlar Vergi Dairesine 595,43 TL. Kimlik Harcı yatacaktır.Vezne Alındı Makbuzu alınacaktır.

  4. Sağlık raporu : Silahsız güvenlik Kursuna dahil olacaklar ise güvenlik kursu raporu verebilen özel tıp merkezinden 60 TL ücret karşılığı ” Silahsız Güvenlik Olabilir ” raporu alması gerekir.  Kayıt esnasında uygun şartlarda  rapor alabileceğiniz yer hakkında bilgi alınız.

  6. ÖGG Kimlik Müracaat Dosya  hazırlığı : Eğitim kurumumuzun web sayfası ve bizlerden destek alacaksınız.

  6. ÖGG Kimlik kartı Ücreti: (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının, T. Vakıflar Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi ¬ IBAN – TR¬58 0001 5001 5800 7303 9981 15 nolu hesabına 20 TL yatırılacak dekontu müracaat dosyasına eklenecektir.

WeCreativez WhatsApp Support
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Hemen Arayın!